Hvornår topper lystfiskeriet efter hornfisk?

Overblik over fangst-rater af hornfisk i Danmark

Overblik over fangst-rater af hornfisk i Danmark Figuren viser, hvordan lystfiskernes fangst-rater af hornfisk ændrer sig i løbet sommeren. I starten af sæsonen skal der bruges længere tid på at fange en hornfisk, end når sæsonen topper, hvilket ofte er i Maj måned.

Figuren er baseret på data fra Fangstjournalen, som er en platform, hvor lystfiskere kan indtaste deres fisketure og fangster. Kurverne viser hvordan fangst raterne så ud i løbet af sommeren 2016-2020 og du kan følge med i hvordan det udvikler sig i 2021.

I takt med at vi får flere data indsamlet fra lystfiskerne, vil vi undersøge, hvordan forskelle mellem år hænger sammen med årsforskelle i havtemperatur, strømforhold og lignende. På sigt kan citizen science- data fra Fangstjournalen derved gøre os klogere på, hvordan klimaforandringer påvirker vores fiskebestande.

Kurverne svarer til den gennemsnitlige fangstrate udregnet fra Fangstjournalen. Linjerne repræsenterer et gennemsnit mens de mørke punkter indikerer hvornår hornfisk fangster er registeret i Fangstjournalen i ineværende år. Det nedenstående kort viser hvor hornfisk fangster forgik i løbet af den sidste uge.

Acknowledgements

The research leading to these results has received funding from the European Union Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 727852 (Blue-Action).

Contact

Christian Skov
Associate Professor
DTU Aqua
+45 35 88 31 16
https://fishforecasts.dtu.dk/forecasts/hornfisk
30 JANUARY 2023