Hvornår topper lystfiskeriet efter Makrel?

Overblik over fangst-rater af makrel i Danmark

Figuren viser, hvordan lystfiskernes fangstrater af makrel ændrer sig i løbet af året, dvs hvor mange der i gennemsnit bliver fanget pr time.

 

Kurverne er baseret på data fra Fangstjournalen, som er en platform, hvor lystfiskere kan indtaste deres fisketure og fangster, og indtil videre har vi data fra  2016-2020.

 

I takt med at vi får flere data indsamlet fra lystfiskerne, vil vi undersøge, hvordan forskelle mellem år hænger sammen med årsforskelle i havtemperatur, strømforhold og lignende. På sigt kan disse citizen-science data fra Fangstjournalen derved gøre os klogere på, hvordan klimaforandringer påvirker vores fiskebestande.

 

Kurverne viser til den gennemsnitlige fangstrate udregnet fra Fangstjournalen, og de sorte punkter viser tur i 2021 hvor der er blevet registreret makrel fangster. Det nedenstående kort viser hvor makrel fangster forgik i løbet af den sidste uge.

 

 

Acknowledgements

The research leading to these results has received funding from the European Union Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement number 727852 (Blue-Action).

Contact

Christian Skov
Associate Professor
DTU Aqua
+45 35 88 31 16
https://fishforecasts.dtu.dk/forecasts/makrel_lystfiskeri
30 JANUARY 2023